¿Què
és
BIDE?

BIDE (2)

Barcelona International
Dance Exchange

BIDE - Barcelona International Dance Exchange és una organització amb seu a Barcelona, que ofereix oportunitats per a l'intercanvi creatiu i el treball en xarxes globals d'arts escèniques, a través d'una eina única anomenada B>Lab.

Per a expandir xarxes i nous artistes en el món, oferim les següents activitats:

 

 • B>Meeting,
 • B>Satellite,
 • B>Landing,
 • B>Residency,
 • B>Talk and
 • B>Net.
D'on podem aprendre de l'altre

La nostra missió

BIDE promou el diàleg constructiu entre diferents models, ideologies i realitats a través de diferents dinàmiques de participació horitzontal.

BIDE reconeix el valor de les arts escèniques dins del context social contemporani.

BIDE promou la inclusió, la mobilitat i l'intercanvi creatiu d'artistes de diverses edats, gèneres, cultures i experiències.

BIDE abraça la curiositat, el desenvolupament professional i personal i les diferències com un espai des d'on podem aprendre de l'altre.

Experimentar, compartir idees, crear i col·laborar

El nostre objectiu

L'objectiu de BIDE és facilitar l'intercanvi d'artistes de dansa i gestors culturals de diferents bagatges i experiències, per a experimentar, compartir idees, crear i col·laborar de forma no jeràrquica.

Articular un espai en el qual la interacció i la creació col·laborativa són al mateix temps eines i assoliments.

Subratllar la connexió entre la pràctica artística i l'acció política en la societat contemporània.

El valor i la importància de la dansa

Valors BIDE

Crear un intercanvi inspirador i fructífer, donant èmfasi al fet de ser autoresponsables per sobre de totes les coses. BIDE es posa en marxa, es defineix i es torna significatiu a partir dels seus participants.

Retroalimentació constructiva en discutir creacions i mètodes de treball dels participants.

Unir forces per a enfortir la posició de la dansa contemporània en la nostra societat. Junts, podem aconseguir que el nostre treball adquireixi major visibilitat, així com mostrar la importància de la dansa en els temps i la cultura a la qual pertanyem.

L'eina original i central

Què és B>Lab

B>Lab és l'eina original i central dels laboratoris BIDE.

L'objectiu dels laboratoris B>Lab és deixar que les idees creatives germinin i circulin en un marc de diversitat i inclusió, a través d'un procés d'exploració transversal i no jeràrquic

Els laboratoris B>Lab provoquen connexions que permeten als participants involucrar-se en el procés de recerca i compartir els seus descobriments, nodrint així la creació col·lectiva.

Cada B>Lab compta amb facilitadors, la missió dels quals és introduir el tema bianual, plantejar preguntes i proposar una estructura dinàmica per a la sessió de treball i oferir un camp fèrtil perquè els participants decideixin com seguir.

 • Els B>Labs són de durada variable, entre 3 i 6 hores.
 • Estan dividits en tres parts: una introducció dels facilitadors al tema bianual, el desenvolupament col·lectiu i un tancament.
 • La introducció. Cada dos anys BIDE proveeix un tema (topic) transversal. La tasca dels facilitadors és suggerir un enfocament sobre el mateix.
 • El desenvolupament. És la part màgica del procés que, depenent de la diversitat dels participants i les dinàmiques que es donen entre ells, és quan les espurnes creatives van apareixent.
 • El tancament. Al final de cada sessió els participants presenten les conclusions del treball col·lectiu en format d'una partitura oberta, work in progress o presentacions orals, visuals, etc. de no més de 10 minuts.

Hi ha dos tipus de B>Labs: B:>Lab Moviment i B>Lab de Pensament

Els B>Labs de Moviment són els següents:

 • B>Lab introductori
 • B>Lab research
 • B>Lab performance
 • B>Lab site-specific

El B>Lab de Pensament:

- B>Lab Gestió Cultural

En funció del tipus d'esdeveniment BIDE, es realitzen entre 3 i 6 B>Labs al dia.

Aprendre i compartir

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

L’any 2007, Sebastián García Ferro s'adona de la falta de trobades a Espanya que acompanyin als participants, tant a aprendre com a compartir el seu propi coneixement.

LA IDEA ORIGINAL

Sebastián García Ferro, inspirat per l'experiència de participar en el congrés ECITE (European Contact Improvisation Teachers Exchange) i en el projecte PUJOL (trobada multidisciplinària a Portugal), juntament amb la col·laboració d'Ulla Mäkinen i Daniel Werner, decideixen crear el projecte pioner BIDE - Barcelona International Dance Exchange, amb l'objectiu de connectar ballarins i coreògrafs internacionals en un format de laboratori. Això comporta combinar la teoria i la pràctica en el marc d'un esdeveniment que no fos un festival ni un congrés.

Amb base a Barcelona des de 2008, BIDE permet als artistes interessats en l'intercanvi creatiu i en l'experimentació en dansa contemporània trobar-se durant l'esdeveniment principal de BIDE que es celebra un cop a l’any i altres residències artístiques que succeeixen durant l’any.

 

Des del primer BIDE

LA NOSTRA HISTÒRIA EN NÚMEROS

Més de 700 ballarins, coreògrafs i performers de 36 països han participat en els nostres esdeveniments.

Més de 50 projectes han emergit de BIDE.

L’any 2022 vam tenir la nostra 15 edició de B>Meeting a Barcelona.

S'han organitzat diversos B>Satellites: Nova York 2017, Buenos Aires 2014, Salermo 2013, Outokumpu 2012, Sevilla 2012, Stolzenhagen 2011, Göttingen 2010.

S'han organitzat diferents B>Landings: Forum Cultural Guanajuato, Universidad de Guanajuato, Centro de las Artes de Salamanca, Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC, Festival Escénico Contemporáneo (México), Universidad de Nicosia (Chipre), Centro de Danza Zaragoza.

BIDE més de 15 B>Residencies a Barcelona, Eivissa i Toscana des de 2010.

BIDE ha facilitat varis B>Talks relacionats a la seva metodologia de treball en Danzad Danzad Malditos (Pamplona, España), Festival Alternativo de Artes Escénicas  (Aguascalientes, México), Forum Cultural Guanajuato (León,  México), Festival Danseu (Les Piles, España), Open FLR (Florencia, Italia), Territorios del Arte (San Luis Potosí, México), Universidad Maria de Avila (Madrid, España), y Camp_iN (San Luis Potosí, México).

BIDE ha facilitat diferents B>Nets a La Caldera/Les Corts (Barcelona, Espanya), Universitat de Nicòsia (Xipre) i Centre Huarte (Pamplona, Espanya).

B>Podcast - BIDE ha publicat 41 Episodis des de 2022

B>log - BIDE ha publicat 8 entrades en el seu blog des de 2020

EL NOSTRE EQUIP

Qui Som?

Sebastián García Ferro
Direcció artística:

Ireri Mugica
Producció i internacionalització

Zoë Gadd
Assistent de direcció artística

Eva Bosh
Comunicació

Els nostres Partners

No seria possible
sense ells

no t'ho perdis